หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ติดตั้งประตูรีโมท 750w พร้อมเซนเซอร์มีสาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ติดตั้งประตูรีโมท 750w พร้อมเซนเซอร์มีสาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ติดตั้งประตูรีโมท 750w พร้อมเซนเซอร์มีสาย
30 Oct, 2018 / By admin
Images/Blog/mG111qYd-S__285327732254252.jpg

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 บ้านคุณจีจี้   ที่ มทส ประตู 1

ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติ กำลัง 750w สำหรับประตู 1500 กิโลกรัม

โดยการติดตั้งมีขั้นตอนการหล่อฐานปูนเพื่อเพิ่มความสูงของมอเตอร์

ขั้นตอนการติดตั้งเป็นไปตามปกติ โดยการเพิ่มฐานจะทำให้มอเตอร์อยู่ตรงจุดรับเฟืองได้ดีขึ้นและทำให้มีจุดยึดมั่นคงขึ้น

ขั้นตอนการติดตั้งเซนเซอร์เป็นแบบมีสาย ต้องปาดพื้นเพื่อซ่อนสายไฟ

 

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.