หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ติดตั้งประตูรีโมท 550w พร้อมเซนเซอร์ไร้สาย
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ติดตั้งประตูรีโมท 550w พร้อมเซนเซอร์ไร้สาย
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ติดตั้งประตูรีโมท 550w พร้อมเซนเซอร์ไร้สาย
28 Aug, 2018 / By admin
Images/Blog/HVUUqbf4-8485697973809.jpg

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติ กำลัง 550w สำหรับประตู 1000 กิโลกรัม

โดยการติดตั้งมีขั้นตอนการหล่อฐานปูนเพื่อเพิ่มความสูงของมอเตอร์

ขั้นตอนการติดตั้งเป็นไปตามปกติ โดยการเพิ่มฐานจะทำให้มอเตอร์อยู่ตรงจุดรับดฟืองได้ดีขึ้นและทำให้มีจุดยึดมั่นคงขึ้น

ขั้นตอนการติดตั้งเซนเซอร์เป็นแบบไร้สาย ไม่ต้องปาดพื้น ติดตั้งง่าย

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.